Ibsen har flyttet ut

Ibsenmuseet stengte 30. desember 2018 for ombygging. 

Museet gjenoppstår i 2022 med  dramatikeren Henrik Ibsens hjem,
hvor han bodde de siste 11 årene av sitt liv fra 1895 til sin død i 1906.

Ibsenmuseet får teater

I januar startet byggingen av en teaterscene for Ibsens verker, og museet blir stengt til høsten 2022.

 (Foto/Photo)

I diktet På vidderne (1859) introduserte
Henrik Ibsen ordet friluftsliv

I den øde Sæterstue
Al min rige Fangst jeg sanker;
Der er Krak og der er Grue,
Friluftsliv for mine Tanker.





Ibsenmuseet gratulerer DNT
med 150– årsjubileet!