Henrik Ibsen – Tvert i mot

«Henrik Ibsen – tvert imot» er utstillingen som starter i resepsjonen og fyller hele naboleiligheten til Ibsens hjem.

Like før Henrik Ibsen døde reiste han seg opp i sengen og sa med høy og klar røst: «Tvert imod». Avskjedshilsenen kan tjene som oppsummering av Ibsens personlighet. Han protesterte og dementerte flittig. Også i diktningen viste han skepsis mot etablerte sannheter, reiste tvil, opponerte og stilte ubehagelige spørsmål.

Ibsen.jpg

Temaene i utstillingen spenner fra det rent personlige, via Ibsen som teatermann til samfunnsspørsmål, og knytter trådene både kulturhistorisk og idehistorisk til den tid han levde i. Vi ønsker også å synliggjøre aktualiteten i problemstillingene, og å åpne for publikums refleksjon over egen livssituasjon og den verden vi lever i.

Utstillingen tar sikte på å skildre både mennesket og dikteren Henrik Ibsen. En rekke unike og svært private eiendeler blir for første gang vist offentlig - blant annet flosshatt og frakk, artiumsvitnemål, ordensmedaljer, toalettsaker, reiseveske og skrivesaker. Presentasjonen er gjort mulig takket være generøs hjelp fra ambassadør Tancred Ibsen og frue.

Jeg må se å oppdra meg selv. Det er ikke du mann for å hjelpe meg med. Det må jeg være alene om.

Henrik Ibsen

Finansiell bistand: KKD, Fritt Ord, UNI-stiftelsen og Veidekke ASA, Ibsen-året 2006. Utstillingens arkitekt: Gudmundur Jonsson (MNAL/FAI).