Ibsenmuseet får teater

I forslag til Statsbudsjett for 2018 får Ibsenmuseet 8 millioner til å etablere en teaterscene i tilknytning til Henrik Ibsens hjem. Teatersceneen vil revitalisere museet og gi helt nye muligheter til å skape et Ibsenhus.

Nå kan  Ibsenmuseet endelig bli en fullverdig kulturarena med museum, teaterforestillinger og debatter med Henrik Ibsens liv og dramatikk som omdreiningspunkt for aktivitetene.  Med scene, Ibsens leilighet og utstillinger blir det et godt grunnlag for å utvide tilbudene til publikum.

Utvikling av teatersal

Museet har arbeidet med planer for utbygging av teatersal og øvrige lokaler, men mangel på finansiering har gjort det vanskelig å realisere planene. 

Teatersalen blir viktig for Nationaltheatret, da forestillinger kan legges til Ibsenmuseet når Nationaltheatret stenges for oppussing i tre år. Publikum vil oppleve teateroppsettinger som gir innsikt i Ibsens dikterverk. Det er også tenkt å presentere Ibsen for turister i sommermånedene, når andre teatre er stengt.

Fra Ibsenmuseum til Ibsenhus

Ibsenmuseet gjennomgikk en omfattende opprusting og utvidelse til Ibsenåret 2006, og de viktigste tiltakene den gangen var en omfattende rekonstruksjon av Ibsens hjem og etablering av basisutstillingen «Henrik Ibsen – tvert imot!». Disse arbeidene ga Ibsenmuseet et løft, noe som resulterte i større aktivitet og mer enn doblet besøkstall.

I 2012 ble bygården kjøpt av Victoria eiendom ved Christian Ringnes. Dette ga muligheter til å utvide driften.  Ved å utvikle Ibsenmuseet til et Ibsenhus  med teaterscene vilaktivitetsnivået kunne økes og styrke Ibsenmuseet som publikumsmagnet.Målet er å oppnå større bredde og gi flere besøkende mulighet til å engasjeres, begeistres og provoseres av hans arbeider.