Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Ibsenmuseet er en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum som omfatter seks museer og attraksjoner i Osloområdet.

Om stiftelsen Norsk Folkemuseum

I tråd med statens initiativ om sammenslåing av museer i Norge har en gruppe museer og attraksjoner fusjonert i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Stiftelsen omfatter Bogstad Gård, Gårdsdriften ved Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum. Norsk etnologisk gransking og Norsk Farmasihistorisk Museum er også en del av virksomheten. Stiftelsen har en årlig omsetning på 275 millioner kroner og har rundt 200 ansatte. I tillegg kommer sesongpersonale. Stiftelsen får årlige tilskudd fra Kulturdepartementet.