Undervisning

Vi ønsker barnehager, grunnskoler, videregående elever og studenter velkommen til Ibsenmuseet. Her blir dere bedre kjent med Ibsens liv og virke, og hver gruppe eller klasse vil få tilrettelagt omvisning i Ibsens leilighet.
Ibsenmuseet kan også tilby ulike foredrag som vi kan besøke skolene med.
Bestilling av omvisning til:
ibsen@norskfolkemuseum.no
tlf. 400 23 637
Ved bestilling fortell oss gjerne hvilke stykker dere har lest eller skal lese, og hva dere ønsker å ha fokus på i omvisningen.

Priser:
Barnehage/ grunnskole og videregåendeskole: kr. 25 .- pr elev
Studenter: kr. 75 .-
Lærer: gratis

Foredragsrekke

Elevoppgaver

Her finner du oppgaver tilpasset 10. klasse og opp til 3. klasse i videregående skole. Det er er mange ulike temaer og innfallsvinkler til Ibsens liv og virke.